Uncategorized @cs

Studie ZEVO Česká Třebová

Pro město Česká Třebová jsme zpracovali studii proveditelnosti záměru energetického využití odpadů. Navržená řešení odpovídají moderním technologickým trendům dle evropské hierarchie nakládání s odpady a cirkulární ekonomiky.

Číst dále

Čistý vzduch pro Maglaj – představen projekt ekologického vytápění

Po řadě přípravných činností proběhla v Maglaji prezentace projektu „Zavedení systému dálkového vytápění ve městě Maglaj“, který je realizován v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v Bosně a Hercegovině. V této fázi projektu se jedná o přípravu projektové dokumentace pro teplárnu na biomasu s tepelnou sítí. Prioritou projektu je zohlednění moderních a energeticky účinných technologií…

Číst dále

Ekologické vytápění města Maglaj

Rádi pracujeme na rozvojových projektech, u kterých můžeme přispět svými znalostmi z oboru. Nyní připravujeme za podpory České rozvojové agentury projektovou dokumentaci týkající se ekologického vytápění města Maglaj v Bosně a Hercegovině.

Číst dále

Pomáháme nemocnicím v Bosně a Hercegovině s nemocničním odpadem

V rámci Czech-UNDP Partnership pro cíle udržitelného rozvoje (SDGs) zpracováváme projekt s názvem “Efektivní nakládání se zdravotnickým odpadem v Bosně a Hercegovině” pod záštitou UNDP (United Nations Development Programme). Projekt je zaměřen na spolehlivé a bezpečné zpracování zdravotnického odpadu. Výsledkem tohoto projektu bude studie proveditelnosti, která je prvním krokem k úspěšné realizaci vhodných zařízení pro zpracování zdravotnického…

Číst dále

Spalovny pomáhají likvidovat následky epidemie covid-19

V důsledku boje s koronavirem produkují nemocnice větší množství nebezpečného a potenciálně infekčního materiálu. Například čínský Wuhan vytvořil o 500 % zdravotnického odpadu více oproti běžnému stavu. Jedním z řešení, jak tomuto problému čelit, je spalování nebezpečného materiálu přímo v areálu nemocnic. Nejenže tak nemocnice nemusí platit za odvoz a likvidaci materiálu externí firmě, ale…

Číst dále

Předání studie vietnamským partnerům

V rámci mise Svazu průmyslu a dopravy ČR jsme společně s naším partnerem, společností MEVOS, předali našim vietnamským partnerům studii proveditelnosti energetického využití nemocničních odpadů. Děkujeme za podporu pana ministra Richarda Brabce, České Rozvojové Agentury, Svazu průmyslu a dopravy ČR a zástupcům české ambasády v Hanoji!

Číst dále