AKTUALITY

Čistý vzduch pro Maglaj – představen projekt ekologického vytápění

Po řadě přípravných činností proběhla v Maglaji prezentace projektu „Zavedení systému dálkového vytápění ve městě Maglaj“, který je realizován v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v Bosně a Hercegovině.

V této fázi projektu se jedná o přípravu projektové dokumentace pro teplárnu na biomasu s tepelnou sítí. Prioritou projektu je zohlednění moderních a energeticky účinných technologií šetrných k životnímu prostředí, což povede k značnému zvýšení podílu využívání obnovitelných zdrojů energie. Hlavním cílem projektu je zlepšení životních podmínek místních obyvatel.

Samotná prezentace se konala za přítomnosti starosty, představitelů rady města a hojné účasti obyvatel. Všem zainteresovaným byl představen záměr projektu a plánované činnosti. Ze strany města byl zdůrazněn strategický význam projektu a jeho dopad na zlepšení životního prostředí.

Příjemcem projektu je město Maglaj, projekt je financován vládou ČR prostřednictvím České rozvojové agentury (www.czechaid.cz) a zhotovitelem projektové dokumentace je společnost Damaris Solutions. Projekt byl zahájen letos v srpnu a bude dokončen v listopadu 2022.

Bosna a Hercegovina je jedna z šesti prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Rozvojová spolupráce je primárně zaměřena na sektory vodohospodářství, energetiky a veřejné správy.