SMYSLUPLNÁ ŘEŠENÍ
VYUŽITÍ ODPADŮ

JSME NA
VAŠÍ STRANĚ
PŘI POSOUZENÍ
A REALIZACI ZÁMĚRŮ

1

EFEKTIVNĚ

Platíte velké peníze za zpracování odpadu?

2

JINAK

Uvažujete o tom, zda by se vyplatilo jiné řešení?

3

NEZÁVISLE

Toužíte po větší ekonomické nezávislosti a energetické soběstačnosti?

4

ÚSPORNĚ

Ptáte se, proč nevyužít energii z odpadů pro vlastní potřeby?

5

MODERNĚ

Plánujete modernizaci či ekologizaci Vašeho stávajícího zařízení?

6

NOVĚ

Nebo chcete vybudovat úplně nové zařízení?

7

ÚČINĚJI

Přemýšlíte, že by Vaše současné zařízení mohlo fungovat účinněji a úsporněji?

8

SMYSLUPLNĚ

Potřebujete pomoct s přípravou smysluplného záměru?

9

ODBORNĚ

Chcete, aby měl nad samotnou realizací záměru dohled někdo zkušený, kdo bude stát na Vaší straně a pohlídá hladký průběh?

10

EKONOMICKY

Jste banka a oslovil Vás klient s žádostí o půjčku na vybudování podobného zařízení, takže potřebujete experta na posouzení záměru?

VÍME...

Máme dlouhodobé zkušenosti a víme, že první krok je těžký. Pošlete nám krátký nezávazný dotaz a my Vás podpoříme v rozhodnutí vydat se tou správnou cestou.

JSME
NA VAŠÍ
STRANĚ

logo damaris

S ČÍM UMÍME POMOCI

iko1

Zanalyzujeme výchozí stav, podíváme se z různých úhlů a navrhneme Vám vhodné řešení.

iko2

Smysluplnost řešení posoudíme po technické, ekonomické, právní a legislativní stránce.

iko3

Připravíme pro Vás vše potřebné pro realizaci: projektovou dokumentaci ve všech stupních včetně projednání na úřadech.

iko4

Pokud se pustíte do realizace, rádi pro Vás zajistíme řízení projektu.

iko5

Pomůžeme Vám vybrat dodavatele a dohlédneme na to, aby dodržovali postupy, časový plán i rozpočet.

iko6

Pro Vaše stávající zařízení zajistíme pravidelný odborný servis.

iko7

Pro praxi jsou důležité i znalosti, proto se s Vámi rádi podělíme o naše zkušenosti v rámci školení a seminářů.

iko8

Když se rozhodnete čerpat evropské dotace, pomůžeme Vám s přípravou projektu.

AKTUALITY

Ekologické vytápění města Maglaj

Rádi pracujeme na rozvojových projektech, u kterých můžeme přispět svými znalostmi z oboru. Nyní připravujeme za...

Engineering a řízení projektu „Odsávání hal tavírny hliníku“

Zajistili jsme kompletní engineering a řízení realizace ekologického projektu odsávání hal tavírny hliníku společnosti REMET v...

Spoluspalování alternativních paliv v Elektrárně Třebovice

Pro společnost VEOLIA jsme zpracovali studii proveditelnosti spoluspalování alternativních paliv v Elektrárně Třebovice. Záměr z hlediska...

NÁŠ TÝM

MAREK ŠARLEJ

Jednatel (*1981)

Analyzuje dané okolnosti a poradí Vám, jaké konkrétní řešení se hodí pro Vaši situaci a jakou strategii zvolit pro zdárnou realizaci. Do detailu zpracuje ekonomické parametry navrženého řešení. Zohlední specifika situace a Vaše preference. Pomůže s koordinací a organizací realizace projektu. Propojí lidi různých profesí do funkčního realizačního týmu.

Marek Šarlej získal doktorát v oboru Konstrukčního a procesního inženýrství na brněnském VUT. Část studií absolvoval na Fachhochschule v německém Augsburgu. Problematikou energetického využití různých druhů odpadů se zabývá od roku 2006. Za tu dobu navrhoval, koordinoval či se přímo podílel na realizaci zakázek v Česku, ale i v zahraničí (Slovensko, Rusko, Švédsko, Bosna a Hercegovina, Myanmar).

Řídil nebo se přímo účastnil rekonstrukcí spaloven a ekologizací uhelných tepláren a elektráren.

Pravidelně se účastní konferencí na téma řešení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší, odborně publikuje a neustále se vzdělává. Podrobnosti najdete na

sarlej
Filip-web

MAREK FILIP

Jednatel (*1978)

Navrhne technologické řešení pro Váš projekt tak, aby dokonale plnil svou funkci. Doporučí nejvhodnější technické řešení a rozpracuje ho do potřebného detailu. Zajistí pro Vás autorizovanou projektovou dokumentaci a jednání s úřady. Poskytne Vám služby v oblasti řízení projektu: bude koordinovat dodavatele, aby bylo vše včas a v pořádku.

Marek Filip získal doktorát v oboru Konstrukčního a procesního inženýrství na brněnském VUT. Po získání praxe s návrhem, realizací, uváděním do provozu a servisem technologií v energetice si doplnil vzdělání o autorizaci v oboru: „Technologická zařízení staveb“. Na jednotlivých projektech zastával funkci konstruktéra, realizátora staveb, technika pro uvádění zařízení do provozu, zajišťoval dodaným zařízením servis. Zastával pozici projektového manažera, a následně také řídil realizaci veškerých projektů. Má dlouholeté zkušenosti s vedením týmu v oblasti ekologických a energetických projektů. Realizoval zakázky v oboru energetického využití odpadů, ekologizace uhelných elektráren případně výroby tepla z biomasy. Realizované zakázky byly v Česku i v zahraničí (Slovensko, Holandsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Myanmar).

Pravidelně se účastní konferencí na téma řešení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší, odborně publikuje. Podrobnosti najdete na