AKTUALITY

Pomáháme nemocnicím v Bosně a Hercegovině s nemocničním odpadem

V rámci Czech-UNDP Partnership pro cíle udržitelného rozvoje (SDGs) zpracováváme projekt s názvem “Efektivní nakládání se zdravotnickým odpadem v Bosně a Hercegovině” pod záštitou UNDP (United Nations Development Programme).

Projekt je zaměřen na spolehlivé a bezpečné zpracování zdravotnického odpadu. Výsledkem tohoto projektu bude studie proveditelnosti, která je prvním krokem k úspěšné realizaci vhodných zařízení pro zpracování zdravotnického odpadu.

V současné chvíli probíhá sběr potřebných vstupních dat v partnerské nemocnici Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ v Sarajevu.

Výsledky studie budou známy v druhé polovině příštího roku.