AKTUALITY

Spalovny pomáhají likvidovat následky epidemie covid-19

V důsledku boje s koronavirem produkují nemocnice větší množství nebezpečného a potenciálně infekčního materiálu. Například čínský Wuhan vytvořil o 500 % zdravotnického odpadu více oproti běžnému stavu. Jedním z řešení, jak tomuto problému čelit, je spalování nebezpečného materiálu přímo v areálu nemocnic. Nejenže tak nemocnice nemusí platit za odvoz a likvidaci materiálu externí firmě, ale energii vzniklou při spalování může využít pro svůj provoz, například na vytápění. A především je likvidace odpadu pod plnou kontrolou.

Naši informaci o tomto řešení převzalo hned několik médií.