AKTUALITY

Spoluspalování alternativních paliv v Elektrárně Třebovice

Pro společnost VEOLIA jsme zpracovali studii proveditelnosti spoluspalování alternativních paliv v Elektrárně Třebovice. Záměr z hlediska ochrany životního prostředí reflektuje aktuální trend ustupování od využívání uhlí pro výrobu tepla a elektrické energie.