AKTUALITY

Studie ZEVO Česká Třebová

Pro město Česká Třebová jsme zpracovali studii proveditelnosti záměru energetického využití odpadů. Navržená řešení odpovídají moderním technologickým trendům dle evropské hierarchie nakládání s odpady a cirkulární ekonomiky.