Příspěvky autora Marek Šarlej

DAMARIS NEBO

Služby při nakládání s nebezpečnými odpady Výkon činnosti osoby pověřené dohledem nad provozem technologických zařízení pro zpracování nebezpečných odpadů Konzultační činnosti v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Číst dále

DAMARIS SOLUTIONS

Návrh, posouzení a konzultace technologických řešení Studie proveditelnosti Projektová dokumentace ve všech stupních Konzultační činnosti Řízení projektů

Číst dále